• Katedra Logistyki 

  Nazwa: 
  Katedra Logistyki 
  Opis: 
  Działalność naukowo – badawcza Katedry dotyczy następujących nurtów: logistyka, łańcuchy i sieci dostaw, gospodarka energetyczna, logistyka międzynarodowa, logistyka miejska i  elektromobilność, logistyka produkcji, gospodarka magazynowa. Wśród pozostałych obszarów tematycznych będących w kręgu zainteresowania pracowników Katedry należy wymienić między innymi: zarządzanie procesami logistycznymi, projektowanie i analizę systemów logistycznych, logistykę przedsiębiorstw, zarządzanie produkcją, zarządzanie łańcuchem/siecią dostaw, rynek usług logistycznych, zastosowania informatyki w logistyce, infrastrukturę procesów logistycznych, środowiskowe uwarunkowania procesów logistycznych. 
  Dyscypliny: 

  nauki o zarządzaniu i jakości

   

  Subdyscyplinalogistyka

   

  Więcej informacji: 
   
  Kontakt 

   

  dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US (e-mail: wojciech.drozdz@usz.edu.pl) – Kierownik Katedry (Head of the Department) 

  Katedra Logistyki, Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński 

  ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin