• Zespół monitoringu i badania wybranych aspektów środowiska morskiej strefy brzegowej

  Nazwa:
  Zespół monitoringu i badania wybranych aspektów środowiska morskiej strefy brzegowej
  Opis:
  Głównym celem grupy jest prowadzenie badań na obszarach wybrzeży oraz ocena ich odporności na czynniki takie jak zmiany klimatu, wzrost poziomu morza, zagrożenia naturalne i antropogeniczne, wzrost populacji, czy nasilający się ruch turystyczny. Realizowane działania obejmują monitoring ekosystemów przybrzeżnych z wykorzystaniem innowacyjnych metod badawczych oraz nowatorskich aplikacji. Aktualnie przeprowadzone badania podkreślają znaczenie wykorzystania innowacyjnych narzędzi teledetekcyjnych i aplikacji GIS w procesie monitorowania, inwentaryzacji i analizy środowiska przybrzeżnego.
  Dyscypliny:
  nauki o Ziemi i środowisku
  Więcej informacji:
   
  Kontakt:

  Instytut Nauk o Morzu i Środowisku

  Paweł Terefenko, Ph.D., Associate Professor,  tel. +48 91 4442354, pawel.terefenko@usz.edu.pl,