• Zespół Hydrologii Morskiej Strefy Brzegowej

  Nazwa:
  Zespół Hydrologii Morskiej Strefy Brzegowej
  Opis:
  Badania hydrologiczne morskiej strefy brzegowej dotyczące: (1) wieloletnich i sezonowych zmian poziomu Morza Bałtyckiego oraz jego akwenów przybrzeżnych, (2) rozpoznania meteorologicznych i hydrologicznych uwarunkowań wezbrań sztormowych u wybrzeży Bałtyku, (3) rozpoznania meteorologicznych i hydrologicznych uwarunkowań procesów fizycznych zachodzących w Morzu Bałtyckim (m.in. upwellingów), (4) zagrożenia powodziowego na obszarach położonych w sąsiedztwie ujściowych odcinków rzek i zalewów przymorskich obecnie oraz w aspekcie zachodzących zmian klimatycznych, (5) zastosowania metod statystycznych, numerycznych oraz GIS w badaniach hydrologicznych morskiej strefy brzegowej.
  Dyscypliny:

  nauki o Ziemi i środowisku

  Subdyscypliny: oceanografia fizyczna, hydrologia, meteorologia morska

  Więcej informacji:
  http://
  Kontakt:
  Instytut Nauk o Morzu i Środowisku
  Phone: +48 91 4442534; E-mail: halina.kowalewska@usz.edu.pl