• Frazeologia i Paremiologia

  Nazwa: 
  Zespół Frazeologii i Paremiologii 
  Opis: 
  Zespół Frazeologii i Paremiologii skupia naukowców zainteresowanych zagadnieniami frazeologii i/lub paremiologii współczesnej i dawnej w różnych jej aspektach, w tym w aspekcie ogólnym i konfrontatywnym. Celem pracy zespołu jest nie tylko dyskusja nad podejmowanymi przez poszczególnych członków zespołu problemami badawczymi, ale przede wszystkim realizacja wspólnego zadania, czyli przygotowanie słownika etymologicznego polskich frazeologizmów.  Prace nad tym zadaniem są obliczone na kilka lat i ich efektem ma być monografia wydana w postaci książkowej. 
  Dyscypliny: 
  językoznawstwo
  Więcej informacji: 
   
  Kontakt:  
  Instytut Językoznawstwa, tel.: 914442714, e-mail: jolanta.ignatowicz-skowronska@usz.edu.pl