• Zespół Badawczy Prawnej Ochrony Rodziny

  Nazwa:
  Zespół Badawczy Prawnej Ochrony Rodziny
  Opis:
  Ramy normatywne badań prowadzonych w zespole obejmują zbiór norm, który łączy funkcja, jaką jest ochrona rodziny. Należą one do rozmaitych dziedzin prawa materialnego prywatnego, prawa formalnego, szeroko rozumianego prawa publicznego w tym zwłaszcza administracyjnego, czy prawa kolizyjnego i porównawczego. Badania te wymagają analizy dogmatycznej przepisów tak rozumianego prawa w kontekście postrzegania ich przez pryzmat aspektów realnych funkcjonowania instytucji prawnych dotyczących rodziny, w tym ekonomicznych (ekonomiczna analiza prawa), psychologicznych, pedagogicznych, medycznych i innych. Jako takie, w naturalny sposób prowadzą one do współpracy naukowej z przedstawicielami wymienionych dziedzin nauki.
  Dyscypliny:

  nauki prawne

   

  Więcej informacji:
  nie została utworzona
  Kontakt:

  dr hab. prof. US Marek Andrzejewski,  – tel. 509 580 188, marek.andrzejewski@usz.edu.pl

  Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu  Szczecińskiego,

  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin;