• Zespół badawczy MOOC Pythona

  Nazwa:
  Zespół badawczy MOOC Pythona
  Opis:
  Zespół badawczy MOOC Pythona zajmuje się problematyką transferu wiedzy z zakresu programowania w języku Python, co ma służyć podniesieniu kompetencji w zakresie programowania, w tym kompetencji analitycznych w zakresie rozumienia kodu źródłowego oraz zdolności identyfikacji elementów opisu problemu istotnych dla znalezienia rozwiązania programistycznego, z wykorzystaniem platformy MOOC.
  Dyscypliny:

  nauki o zarządzaniu i jakości

   

  Więcej informacji:

  Docelowa platforma MOOC:

  https://navoica.pl/

  Kontakt:

  Instytut Zarządzania

  Kierownik projektu: dr hab. Jakub Swacha, jakub.swacha@usz.edu.pl