• Modelowanie i symulacja procesów logistycznych

  Nazwa: 
  Modelowanie i symulacja procesów logistycznych 
  Opis: 

  Badania są prowadzone w zakresie analizy i oceny procesów logistycznych. Kluczowy zakres dotyczy:  

  – wizualizacji  procesów w postaci map procesów i diagramów przebiegu procesów na potrzeby identyfikacji zależności międzyprocesowych; 

  – analizy i oceny procesów logistycznych wraz ze wskazaniem luk i wąskich gardeł w ich przebiegu oraz koncepcją zmian procesowych.  

  W badaniach wykorzystywane jest przede wszystkim oprogramowanie do modelowania i symulacji dostępne w Laboratorium Badań i Analiz Logistycznych Log LabAdonis (z wykorzystaniem języka BPMN) oraz Arena Simulation Software.   

  Dyscypliny: 

  nauki o zarządzaniu i jakości

  Subdyscypliny: zarządzanie logistyką, zarządzanie procesami, zarządzanie wiedzą i informacją

   

  Więcej informacji: 
   
  Kontakt 

  dr inż. Magdalena Malinowska {e-mail: magdalena.malinowska1@usz.edu.pl, tel. + 48 91-44-43-469} 

  dr Andrzej Rzeczycki {e-mail: andrzej.rzeczycki@usz.edu.pl, tel. + 48 91-44-43-200} 

  dr inż. Mariusz Sowa {e-mail: mariusz.sowa@usz.edu.pl, tel. + 48 91-44-43-473} 

   

  Katedra Logistyki, Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński 

  ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin