• Research team on the vulnerability of sustainable supply chains

  Name: 
   Research team on the vulnerability of sustainable supply chains 
  Description: 
  Topics related to testing resistance and vulnerability, including the fragility of sustainable supply chains. The research will allow the creation of reference models and possible strategies to increase supply chain resilience. 
  Disciplines: 

  management and quality studies 

   

  More information: 
  —————— 
  Contact 

  Zespół (wszyscy Instytut Zarządzania): 

  Dr inż. Tomasz Wiśniewski , tomasz.wisniewski1@usz.edu.pl– kierownik 

  Dr hab. BlankTundys, blanka.tundys@usz.edu.pl 

  Dr Andrzej Rzeczycki, andrzej.rzeczycki@usz.edu.pl  

  Mgr Agnieszka Pokorska, agnieszka.pokorska@usz.edu.pl 

  Dr Urszula Chrąchol-Barczyk, urszula.chrachol@usz.edu.pl 

   

  Department of Logistics, Institute of Management, University of Szczecin  

  Cukrowa 8, 71-004 Szczecin