• European Studies Group (ESG)

  Name:
  European Studies Group (ESG)
  Description:

  Grupa Studiów Europejskich ukierunkowana jest na badania integracji europejskie, w tym przede wszystkim Unii Europejskiej, teorii i metodologii studiów europejskich oraz na  polityki sektorowe UE.

   

  Disciplines:

  political science and public admistration, security studies

   

  More information:

  Periodyk:

  Acta Politica Pollonica

  Reality of Politics

  Skład osobowy:

  Prof. J. Ruszkowski – kierownik grupy

  Dr hab. Bartłomiej Toszek

  Dr hab. Marek Żurek,

  Dr Monka Potkańska,

  Dr Marta Szulc

  Dr Luiza Wojnicz

  Dr Janusz Jartyś

  Dr Artur Staszczyk

   

  Contact:
  janruoie@poczta.onet.pl