• Applied Gerontology and Thanatology Research Group

  Name: 
  Applied Gerontology and Thanatology Research Group
  Description: 
  The aim of the team is to conduct interdisciplinary research in the field of gerontology and thanatology with particular emphasis on their application dimension. The undertaken research issues concern in particular social and economic gerontology, including long-term care for the elderly and tanatological education.
  Disciplines: 
  • pedagogy
  • gerontology
  • tanatology
  • sociology
  • economics
  More information 

  Team

  • Kierownikiem Zespołu jest dr hab. Beata Bugajska, prof. US – pedagog i gerontolog, autorka wielu publikacji z zakresu gerontologii społecznej, w tym wspierania rozwoju osób starszych, przygotowania do starości.
  • Dr Edyta Sielicka – pedagog, specjalistka z zakresu edukacji tanatologicznej.
  • Dr Rafał Iwański – pracownik socjalny, socjolog i ekonomista, specjalista z zakresu opieki długoterminowej nad osobami starszymi.
  Contact 

  Instytut Pedagogiki Uniwersytet Szczeciński

  dr hab. Beata Bugajska, prof. US – beata.bugajska@usz.edu.pl

  dr Edyta Sielicka – edyta.sielicka@usz.edu.pl

  dr Rafał Iwański – rafal.iwanski@usz.edu.pl